Vicenç Thomas presenta el Primer Pla d'Igualtat del Parlament

Notícia del Parlament - 8 de març de 2023

Avui, dia 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones, la Mesa del Parlament ha aprovat un Pla d'Igualtat que reflecteix el compromís amb la promoció de la igualtat real i efectiva entre dones i homes en totes les àrees de la institució i formula mesures concretes per aconseguir-ho.

Àlbum fotogràfic

Avui migdia, a la Sala de Passes Perdudes, el president del Parlament, Vicenç Thomas, ha presentat el Primer Pla d'Igualtat del Parlament de les Illes Balears que és d'aplicació a totes les persones que conformen la institució, independentment del seu càrrec o funció. El seu objectiu és promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, i per a això cerca involucrar i sensibilitzar a tots els membres de l'organització.

El Parlament de les Illes Balears és conscient de la importància de la igualtat de gènere i del paper fonamental que exerceix en la construcció d'una societat més justa i igualitària. Per això, avui, dia 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones, la Mesa del Parlament ha aprovat un Pla d'Igualtat que reflecteix el compromís amb la promoció de la igualtat real i efectiva entre dones i homes en totes les àrees de la institució.

Aquest Pla d'Igualtat és una eina fonamental per identificar i corregir possibles desigualtats existents en la institució i garantir que es respectin els drets fonamentals de totes les persones, independentment del seu gènere o sexe. A través d'aquest pla, la institució es compromet a adoptar mesures concretes per fomentar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, la representació política i l'activitat legislativa.

A l'acte de presentació, el president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas, ha recordat el compromís públic de la Mesa de dia 18 de novembre de 2020, de reconèixer la igualtat com un principi bàsic i transversal de l’organització i actuació del Parlament, per normalitzar la situació en matèria d’igualtat i també per donar compliment a la Llei 11/2016, de juliol, d'igualtat entre dones i homes. 

Thomas també ha esmentat les diverses reunions del grup de treball creat per dur endavant aquesta tasca, on han participat representants de tots els grups parlamentaris i els representants dels treballadors públics de la institució.

En l'actualitat estam durant la fase de difusió d'aquest pla, el qual té com a finalitat donar-lo a conèixer tant a les persones que tenen alguna vinculació amb el Parlament com a la ciutadania, perquè prenguin consciència dels seus objectius.

El president ha oferit algunes dades del Pla que es tradueixen en el fet que el Parlament porta un camí d'igualtat. En aquest sentit, hi ha molts espais on hi ha igualtat de gènere, de manera que la proporció de diputades i diputats, del personal funcionari i eventual s’ha anat equiparant de cada vegada més. 

Per exemple, a la convocatòria de personal el 2020 es va créixer en una major proporció de nombres de dones funcionàries que s’incorporaren respecte al d’homes (8 dones per 3 homes), símptoma de la incorporació de la dona al funcionariat del Parlament.

D’altra banda, la reforma de la llei electoral, anomenada “llei cremallera”, va afavorir la incorporació de dones diputades al Parlament. Es va passar del 32% la legislatura que es va aprovar la llei, la cinquena, al 42% la següent; i avui dia la proporció està gairebé igualada.

A la presentació, Vicenç Thomas, ha anunciat algunes mesures concretes que planteja el pla per fomentar la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits laboral, de representació política i activitat legislativa. Es fixen objectius, mesures i indicadors, alguns dels quals són:

  • Tot i que per regla general el llenguatge utilitzat per la institució és el correcte, es recomana revisar els documents interns i externs per contemplar un llenguatge no sexista.
  • Fomentar la formació en matèria d'igualtat.
  • Realització de formacions en lideratge polític per a dones, i orientades a la promoció dels sexes menys representats per a cada departament o sobre prevenció de l'assetjament sexual o per raó de sexe.
  • Promoció de la igualtat a través de mesures de sensibilització en els dies més significatius en matèria d'igualtat (cartelleria, sessions de formació, xerrades o tallers, etc.).
  • Elaboració d'un protocol d'actuació en el cas que hi hagués treballadores víctimes de violència de gènere en el Parlament i un altre protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe per a tota la plantilla.
  • Aplicació transversal de la perspectiva de gènere en totes les convocatòries d'accés o de promoció.
  • Realització i manteniment d'una base de dades de les persones que componen el Parlament, detallant: nombre d'homes i dones per departament, tipus de contracte/conveni, grup professional, grup parlamentari (en el seu cas).
  • Donar difusió dels diferents permisos, drets i mesures de conciliació familiar que contempla la legislació.

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45616382

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201