S'aprova la llei per la qual es modifica la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO)

Notícia del Parlament - 24 de gener de 2023

 

La tercera sessió plenaria  extraordinària d’ avui  ha consistit en el debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del projecte de llei 5671/22, pel qual es modifica la llei 5/2005, de 26 de maig, pera a la consiervació dels espais  de rellevància ambiental (LECO) el qual ha estat APROVAT amb la majoria dels vots de la Cambra.

 

Tramitació parlamentària

El projecte de llei entrà al Parlament dia 20 de juliol de 2022,  després que el Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, en la sessió de dia 27 de juny de 2022 així ho acordà.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de juliol de 2022 acordà obrir un termini de 15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptassin opinions i perquè els serveis de la cambra elaborassin un dossier documental, i un cop transcorregut el qual, obrir el termini ordinari de presentació d'esmenes i que es tramatès davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

La Mesa declarà que aquest projecte es declarava no exempt de la tramitació del procediment de participació ciutadana previst al títol XIV del Reglament de la cambra. Consultats els diferents grups parlamentaris a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 20 de juliol de 2022, el procediment de participació ciutadana no aconseguí la unanimitat de tots els grups, per la qual cosa no s'hi aplicà aquesta tramitació.

Finalment, conformement amb l'article 202 del Reglament del Parlament, la Mesa acordà obrir un termini per tal que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, mitjançant associacions representatives dels seus interessos formalment inscrites en el Registre d'Associacions del Govern, puguéssin presentar propostes d'esmenes.

Així mateix, s'acordà de trametre aquest projecte a la Comissió General de Consells Insulars de composició paritaria Parlament-Consells Insulars, conformement amb l'article 8.1.d) del Reglament de la dita comissió, per tal que s'hi puguéssin posicionar mitjançant un acord de caràcter vinculat.

Les esmenes a la totalitat foren rebutjades en sessió plenaria del 8 de novembre de 2022.

A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial  se substanciaren debats i votacions amb l'aprovació d'esmenes parcials que permeteren elaborar primer un informe de ponència (11 de gener de 2023) i, a continuació, un dictamen de la Comissió (19 de gener de 2023), que ha estat debatut i aprovat avui en sessió plenària.

 

Debat plenari

El debat d'avui s’ha encetat amb la presentació del projecte de llei per part del Conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir Gual,  en representació del Govern.

Tot seguit s'ha substanciat la defensa de les esmenes que, no havent estat aprovades ni en ponència ni en comissió, els grups parlamentaris han volgut mantenir per al seu debat en plenari. Aquestes han estat defensades des de la tribuna pels parlamentaris: Jesús Méndez (Ciudadanos), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Joan Mas (Més per Mallorca) Sebastià Sagreras (Popular), Pep Castells (Mixt-MÉS per Menorca),  Jorge Campos (Vox-Actua Baleares), Pablo Jiménez (Unidas Podemos) i Damià Borràs (Socialista).

 

Votacions

Durant les votacions no s'ha aprovat cap de les esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris.

 

Contingut de la llei

Aquesta Llei consta de vint-i-dos articles, set disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final. Entre els articles, destaca el referent al nou règim de protecció preventiva, que estableix que, durant la tramitació d’un pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN), d’una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) o d’un lloc d’interès comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 2000, es podran suspendre llicències municipals o aturar la tramitació de plans urbanístics amb incidència sobre el territori. Es podran paralitzar, també, explotacions en curs i suspendre permisos i concessions mineres. Això, només en el cas de danys mediambientals o amenaça imminent de danys i mitjançant un acord del Consell de Govern degudament justificat. D’aquesta manera, es pretén assegurar la salvaguarda dels valors naturals que s’han de protegir.

En aquest sentit, les mesures de protecció cautelar que s’apliquen durant el procediment de tramitació d’alguna figura de protecció s’estenen a les figures europees de la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA). És a dir, en el moment que es comenci a tramitar qualsevol d’aquests procediments i fins que s’aprovin, no es pot atorgar cap autorització que permeti alterar el medi sense un informe favorable. Fins ara, aquesta protecció només s’aplicava en la tramitació dels plans d’ordenació de recursos naturals.

Així mateix, s’introdueixen tota una sèrie de mecanismes de naturalesa diferent, com ara la creació del Catàleg d’espècies exòtiques invasores de les Illes Balears, l’impuls de la restauració ambiental, la creació d’un protocol en matèria de bioseguretat i d’un fons de patrimoni natural de les Illes Balears. Igualment, en la normativa es preveu la presentació d’un projecte de llei del patrimoni natural de les Illes Balears davant el Parlament en un termini de 4 anys des de l’entrada en vigor de la modificació de la LECO.

 

 

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 1/02/2023 a les 08:55h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 43736947

Mapa Web