Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 67
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
11-2023/PROP-0038
2023/05251
13/09/2023
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Medidas para agilizar expedientes de líneas de subvenciónpara energías renovables.    
 
2
11-2023/PROP-0050
2023/05264
13/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Socis del Govern.     
 
3
11-2023/PROP-0051
2023/05265
13/09/2023
Cristina GÓMEZ I ESTÉVEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sindicatura de Greuges     
 
4
11-2023/PROP-0053
2023/05513
20/09/2023
Lluís Enric APESTEGUIA I RIPOLL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Polítiques del Govern     
 
5
11-2023/PROP-0054
2023/05514
20/09/2023
Marta CARRIÓ I PALOU
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Habitatge per joves     
 
6
11-2023/PROP-0055
2023/05516
20/09/2023
Cristina GÓMEZ I ESTÉVEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Abocaments aigües residuals     
 
7
11-2023/PROP-0056
2023/05522
20/09/2023
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Direcció de la política d'habitatge     
 
8
11-2023/PROP-0057
2023/05529
20/09/2023
Omar LAMIN I ABEIDI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixementdemocràtics.    
 
9
11-2023/PROP-0058
2023/05530
20/09/2023
Carol MARQUÈS I PORTELLA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Reutilització de l’aigua depurada.     
 
10
11-2023/PROP-0059
2023/05531
20/09/2023
Irantzu FERNÁNDEZ I PRIETO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Interlocució de la Conselleria de Salut.     
 
11
11-2023/PROP-0060
2023/05532
20/09/2023
Carles BONA I CASAS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Mesures de suport.     
 
12
11-2023/PROP-0061
2023/05533
20/09/2023
Patricia GÓMEZ I PICARD
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sistema d’ajuts socials.     
 
13
11-2023/PROP-0062
2023/05534
20/09/2023
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Decret llei d’habitatge.     
 
14
11-2023/PROP-0063
2023/05535
20/09/2023
Àlex PITALUGA I IVORRA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Canvis en la llei turística.     
 
15
11-2023/PROP-0064
2023/05536
20/09/2023
Llorenç POU I GARCIAS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Impost de successions i donacions.     
 
16
11-2023/PROP-0065
2023/05537
20/09/2023
Marc PONS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Director d’IB3.     
 
17
11-2023/PROP-0066
2023/05538
20/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Llengües oficials.     
 
18
11-2023/PROP-0067
2023/05540
20/09/2023
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Traspaso de competencias de turismo al Consell deMallorca.    
 
19
11-2023/PROP-0068
2023/05541
20/09/2023
Manuela CAÑADAS I PINILLA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Revisión de los contenidos de los libros de texto.     
 
20
11-2023/PROP-0069
2023/05542
20/09/2023
Francisco José CARDONA I VIDAL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Medidas para proteger el campo Balear.     
 
21
11-2023/PROP-0070
2023/05543
20/09/2023
Agustín Nicolás BUADES I RUL·LÁN
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Plan para agilizar las valoraciones de discapacidad.     
 
22
11-2023/PLEX-0001
2023/02530
29/06/2023
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Debat de Presa en Consideració
Proposició de llei d’intervenció del Consell Consultiu deles Illes Balears en el dictamen dels decrets llei aprovatspel Govern de les Illes Balears.   
 
23
11-2023/INTE-0002
2023/02659
11/07/2023
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política General del Govern de les Illes Balears en matèriad'Igualtat.    
 
24
11-2023/INTE-0004
2023/02661
11/07/2023
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política General del Govern de les Illes Balears en matèriade memòria democràitca.    
 
25
11-2023/INTE-0005
2023/02662
11/07/2023
Francesca Lluch ARMENGOL I SOCIAS
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política General del Govern de les Illes Balears en matèriade fons europeus.    
 
26
11-2023/DLEX-0002
2023/04466
29/08/2023
Margalida PROHENS I RIGO
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents enl'àmbit educatiu i en el sanitari   
 
27
11-2023/INTE-0006
2023/04567
05/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en materia d'habitatge.     
 
28
11-2023/INTE-0007
2023/04979
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de funció pública.     
 
29
11-2023/INTE-0008
2023/04980
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria d’emergències.     
 
30
11-2023/INTE-0009
2023/04981
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria política lingüística.     
 
31
11-2023/INTE-0010
2023/04982
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de salut.     
 
32
11-2023/INTE-0011
2023/04983
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria d'educació.     
 
33
11-2023/INTE-0012
2023/04984
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política general en matèria de Turisme.     
 
34
11-2023/INTE-0013
2023/04985
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria d'ocupació.     
 
35
11-2023/INTE-0014
2023/04986
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de medi ambient.     
 
36
11-2023/INTE-0015
2023/04987
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de costes.     
 
37
11-2023/INTE-0016
2023/04988
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de recursos hídrics.     
 
38
11-2023/INTE-0017
2023/04989
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de ports.     
 
39
11-2023/INTE-0018
2023/04990
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria d'agricultura.     
 
40
11-2023/INTE-0019
2023/04991
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de territori.     
 
41
11-2023/INTE-0020
2023/04992
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de pesca.     
 
42
11-2023/INTE-0021
2023/04993
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de serveis socials.     
 
43
11-2023/INTE-0022
2023/04994
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria d'esports.     
 
44
11-2023/INTE-0023
2023/04995
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de conciliació.     
 
45
11-2023/INTE-0024
2023/04996
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria d'indústria.     
 
46
11-2023/INTE-0025
2023/04997
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de comerç.     
 
47
11-2023/INTE-0026
2023/04998
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria audiovisual.     
 
48
11-2023/INTE-0027
2023/04999
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de mobilitat.     
 
49
11-2023/INTE-0028
2023/05000
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de transparència.     
 
50
11-2023/INTE-0030
2023/05002
08/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de model econòmic.     
 
51
11-2023/INTE-0031
2023/05093
12/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria d'universitat, recerca iinnovació.    
 
52
11-2023/INTE-0032
2023/05274
13/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de polítiques LGTBI.     
 
53
11-2023/INTE-0033
2023/05275
13/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de cultura.     
 
54
11-2023/INTE-0034
2023/05281
13/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general en matèria de joventut.     
 
55
11-2023/MOCI-0001
2023/05482
15/09/2023
Iago NEGUERUELA I VÁZQUEZ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política General del Govern de les Illes Balears en matèriade transició ecològica.    
 
56
11-2023/PRON-0005
2023/03308
28/07/2023
Marc PONS I PONS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A LA CONTINUÏTAT DEL PROJECTE DELTRAMVIA DE LA BADIA DE PALMA.      
 
57
11-2023/PRON-0006
2023/03309
28/07/2023
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE PÚBLIC A SON BUSQUETS.     
 
58
11-2023/PRON-0007
2023/03310
28/07/2023
Maria Pilar CARBONERO I SÁNCHEZ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Gestió Integrada de Zones Costaneres.     
 
59
11-2023/PRON-0008
2023/03311
28/07/2023
Marc PONS I PONS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Protecció de la mar Balear.      
 
60
11-2023/PRON-0009
2023/03312
28/07/2023
Omar LAMIN I ABEIDI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Relativa defensa dels símbols del col·lectiu LGTBI.     
 
61
11-2023/PRON-0010
2023/03313
28/07/2023
Amanda FERNÁNDEZ I RUBÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Procediment d’escolarització i de sistema d’elecció decentre.    
 
62
11-2023/PRON-0011
2023/03314
28/07/2023
Joaquim TORRES I ARTIGUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
LLENGUA.     
 
63
11-2023/PRON-0032
2023/04440
23/08/2023
Cristina GIL I MEMBRADO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per a evitar la pèrdua de poderadquisitiu dels empleats públics del'Administració del'Estat i fomentar que Balears sigui, per a ells, un destíatractiu.  
 
64
11-2023/PRON-0035
2023/04460
29/08/2023
Marco Antonio GUERRERO I MORENO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport a les jugadores de la selecció femenina de fútbol id'elaboració d'un Protocol de Prevenció de l'Abús Sexual al'Esport de les Illes Balears.   
 
65
11-2023/PRON-0037
2023/04685
06/09/2023
Llorenç POU I GARCIAS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Protecció econòmica dels ciutadans de les illes Balearsdurant els mesos d’hivern de 2023 i 2024 dels efectes de lainflació i de la pujada dels tipus d’interès.   
 
66
11-2023/DLEX-0001
2023/02773
18/07/2023
Sra. Margarita PROHENS I RIGO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Presentació Esmenes
Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació delDecret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova elText refós de les disposicions legals de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears en matèria de tributs ceditsper l'Estat
Terminis: Propostes esmenes: 27.09.23. Ampliat termini presentació esmenes GP: 02.10.23
67
11-2023/DLEX-0002
2023/04466
29/08/2023
Margalida PROHENS I RIGO
PRESIDENTA
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents enl'àmbit educatiu i en el sanitari   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 52292084

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201