Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� de medi ambient i ordenaci�� territorial

Nombre d'expedients en curs: 51
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2022/PLEX-0004
2022/05573
11/07/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Presentació Esmenes
Proposició de llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21de juny, de ports de les Illes Balears, i de racionalitzaciódel consum de territori per part dels ports de les IllesBalears.  
Terminis: Dossier documental i recaptació opinions GP: 20.3.23. Al·legacions: 29.3.23. Ampliat termini esmenes: 3.4.23
2
10-2021/PRON-0318
2021/12053
03/11/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Por un Plan General de Puertos adecuado para las IslasBaleares.    
 
3
10-2021/PRON-0321
2021/12115
05/11/2021
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL sobre biodiversidad marina. Tratado Global de losOcéanos    
 
4
10-2021/PRON-0329
2021/12816
19/11/2021
Antonio Jesús SANZ I IGUAL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei relativa al programa Life de la UnióEuropea.    
 
5
10-2021/PRON-0331
2021/12819
19/11/2021
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL sobre l'ampliació del Port de Ciutadella     
 
6
10-2021/PRON-0336
2021/13089
26/11/2021
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Construcció d'un tanc de tempestes a Maó per evitar elsproblemes dels abocaments al port en cas de plugesintenses.   
 
7
10-2021/PRON-0337
2021/13090
26/11/2021
José Javier BONET I DÍAZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Velocitat Mitjana a la Via de Cintura MA-20     
 
8
10-2021/PRON-0345
2021/14063
03/12/2021
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Actuacions per a acabar la canalització dels pluvialsd’Alaior    
 
9
10-2022/PRON-0003
2022/00126
05/01/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una aposta amb garanties del SFM com a transport pública Mallorca.    
 
10
10-2022/PRON-0009
2022/00217
12/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Vols fantasma     
 
11
10-2022/PRON-0010
2022/00218
12/01/2022
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL Control total d'emissions al Mediterrani i declaració deECA    
 
12
10-2022/PRON-0015
2022/00265
14/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
GAS I ENERGIA ATÒMICA     
 
13
10-2022/PRON-0025
2022/00397
24/01/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Actuacions en defensa de la propietat privada i contral'okupació il·legal d'habitatges.    
 
14
10-2022/PRON-0026
2022/00398
24/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
SAREB     
 
15
10-2022/PRON-0034
2022/00466
27/01/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Construcció d'habitages per agents de la Policia Nacional ide la Guàrdia Civil destinats a l'illa d'Eivissa.    
 
16
10-2022/PRON-0037
2022/00483
28/01/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Desclassificació de l'aeròdrom de Son Bonet     
 
17
10-2022/PRON-0047
2022/00633
02/02/2022
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Alojamientos dotacionales     
 
18
10-2022/PRON-0083
2022/02392
07/03/2022
Virginia MARÍ I RENNESSON
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Renovación de la red de aguas residuales de Formentera     
 
19
10-2022/PRON-0107
2022/03134
29/03/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Protecció dels espais naturals desafectats pel Ministeri deDefensa    
 
20
10-2022/PRON-0120
2022/03480
12/04/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una nova regulació sobre els criteris generals dedistribució d'instal·lacions de servei de temporada en eldomini públic marítim terrestre.    
 
21
10-2022/PRON-0141
2022/04554
19/05/2022
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per a l’establiment d’una OSP entreMenorca i València.    
 
22
10-2022/PRON-0145
2022/04756
25/05/2022
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL Centre de Control de Trànsit Aeri gestionat per ENAIRE     
 
23
10-2022/PRON-0168
2022/05299
22/06/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per un impuls renovat a les polítiques d'habitatge.      
 
24
10-2022/PRON-0183
2022/05719
18/07/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una via verda d'Alaró a Consell més respectuosa amb elpaisatge, l'agricultura, el patrimoni i el senderisme.     
 
25
10-2022/PRON-0184
2022/05720
18/07/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una política de transport ferroviari que no discriminiBalears.     
 
26
10-2022/PRON-0189
2022/05889
19/07/2022
Maria Esperança SANS I REGIS
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
PNL relativa als drets laborals dels bombers forestals     
 
27
10-2022/PRON-0191
2022/05942
21/07/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Bonificació billets de tren i bus     
 
28
10-2022/PRON-0199
2022/06810
04/08/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Aprofitar i reutilitzar els recursos públics de maneraeficient.    
 
29
10-2022/PRON-0201
2022/06908
11/08/2022
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Transferencia extraordinaria a consells por bonificación delTransporte Interurbano    
 
30
10-2022/PRON-0212
2022/07508
15/09/2022
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
MEDIDAS PARA EL IMPULSO DE LA MOVILIDAD ALTERNATIVA EN LASILLES BALEARS    
 
31
10-2022/PRON-0224
2022/09860
13/10/2022
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Excepció en l'ús del tacògraf.     
 
32
10-2022/PRON-0257
2022/13326
16/12/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per una protecció immediata dels escars de la costa baleari, especialment, els de la Serra de Tramuntana.     
 
33
10-2023/PRON-0005
2023/00230
19/01/2023
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de Llei de Bombers Forestals     
 
34
10-2023/PRON-0014
2023/00934
13/02/2023
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposició no de llei per al restabliment del servei detransport urgent de mascotes amb origen o destí a Menorca.    
 
35
10-2023/PRON-0018
2023/01303
23/02/2023
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Paralització de la posada en marxa de la Torre de controlvirtual a l'aeroport de Menorca.    
 
36
10-2023/PRON-0023
2023/01447
03/03/2023
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Per a la revisió de la modificació del Parc Natural deLlevant.     
 
37
10-2020/ACOM-0105
2020/17563
02/12/2020
Pablo Jesús JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença de la Plataforma d'Afectats perla Hipoteca (PAH).    
 
38
10-2021/ACOM-0053
2021/06810
23/08/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença del conseller de Medi Ambient iTerritori, Sr. Miquel Mir Gual.    
 
39
10-2021/ACOM-0059
2021/09707
11/10/2021
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent del conseller deMobilitat i Habitatge.    
 
40
10-2022/ACOM-0003
2022/00697
07/02/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Comparecencia del Sr. Francesc Antich     
 
41
10-2022/ACOM-0006
2022/00841
09/02/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Solicitud de comparecencia del Consejero de Medio AmbienteSr. Miquel Mir.    
 
42
10-2022/ACOM-0014
2022/03218
31/03/2022
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent adopció acord per la Comissió
Solicitud de comparecencia del Consejero de Movilidad yVivienda del Gobierno Balear, Sr. Josep Marí.    
 
43
10-2022/ACOM-0015
2022/03451
11/04/2022
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença urgent del conseller de MediAmbient.    
 
44
10-2022/CODI-0007
2022/05983
25/07/2022
Miquel VIDAL I VIDAL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença del Conseller de Mobilitat i Habitatge enrelació a la situació del Projecte de reforma del Port deFornells i diverses situacions que afecten aquest indret.   
 
45
10-2022/ACOM-0041
2022/11406
26/10/2022
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença de REZERO     
 
46
10-2022/CODI-0010
2022/11914
21/11/2022
Miquel VIDAL I VIDAL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Finançament de les obres viàries a les Illes Balears inegociació dels convenis de carreteres amb els consellsinsulars.   
 
47
10-2023/ACOM-0003
2023/00425
24/01/2023
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença urgent de la directora generalde Recursos Hídrics, la Sra. Juana Maria Garau Muntaner     
 
48
10-2023/ACOM-0004
2023/00426
24/01/2023
Josep MELIÀ I QUES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença urgent del conseller de MediAmbient, el Sr. Miquel Mir Gual.    
 
49
10-2023/ACOM-0005
2023/00497
27/01/2023
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent adopció acord per la Comissió
Compareixença del President de l'Autoritat Portuària deBalears en relació al procés de concessió de 120.000 metresquadrats dels molls comercials de Palma i sobre la gestióduta a terme al Port de La Savina de Formentera.  
 
50
10-2023/ACOM-0008
2023/01678
14/03/2023
M. Antònia SUREDA I MARTÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença urgent del director generald'Espais Naturals i Biodiversitat, el Sr. Llorenç MasParera.   
 
51
10-2023/CODI-0001
2023/01742
16/03/2023
Miquel VIDAL I VIDAL
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Compareixença urgent del Conseller de Mobilitat i Habitatgeper tal d'informar sobre la situació del descompte deresident del 75% en el transport aeri i la seva possiblesubstitució per una subvenció fixa.    
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45617729

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201