Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 7
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
11-2023/PRON-0025
2023/03332
31/07/2023
Carles BONA I CASAS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
CONSELL ASSESSOR CIENTÍFIC DEL PARLAMENT.     
 
2
11-2023/PRON-0026
2023/03333
31/07/2023
Carles BONA I CASAS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Intel·ligència Artificial i Tecnologies del Llenguatge.     
 
3
10-2023/SIND-0003
2023/02002
12/04/2023
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Informe sobre els plans antifrau que han aprovat elsajuntaments de les Illes Balears que participen enl'execució de les mesures del Pla de Recuperació,Transformació i Resilència corresponent als exercicis 2021i 2022
 
4
10-2023/SIND-0004
2023/02003
12/04/2023
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Informe 217/2023 sobre la rendició de comptes del sectorpúblic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici2021  
 
5
10-2023/SIND-0005
2023/02004
12/04/2023
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Informe 218/2023 sobre lel compliment de la legalitat del'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a lesIlles Balears corresponent a l'exercici 2021  
 
6
11-2023/SIND-0001
2023/02300
12/06/2023
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe 219/2023 dels contractes, de lessubvencions i dels convenis de l'Ajuntament de Palmacorresponent a l'exercici 2020  
 
7
11-2023/DLEX-0001
2023/02773
18/07/2023
Sra. Margarita PROHENS I RIGO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Presentació Esmenes
Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació delDecret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova elText refós de les disposicions legals de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears en matèria de tributs ceditsper l'Estat
Terminis: Propostes esmenes: 27.09.23. Ampliat termini presentació esmenes GP: 02.10.23

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 26/09/2023 a les 10:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 52287473

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201