Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� d'hisenda i pressuposts

Nombre d'expedients en curs: 7
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2021/CODI-0010
2021/05235
27/05/2021
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Participació del Director General de Fons Europeus delGovern de les Illes Balears en el “càrtel” de consultoresimpulsat pel Sr. Jaume Garau   
 
2
10-2022/COIP-0011
2022/07422
14/09/2022
Mercedes GARRIDO I RODRÍGUEZ
CONSELLERA
PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Sol·licitud de compareixença a iniciativa pròpia de laconsellera d'Hisenda i Relacions Exteriors davant comissióper informar sobre el Compte General de la ComunitatAutònoma de les Illes Balears de 2021 
 
3
10-2022/SIND-0013
2022/13465
22/12/2022
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 214/2022 dels comptes anuals de laUniversitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici2020  
 
4
10-2022/SIND-0017
2022/13469
22/12/2022
Joan ROSSELLÓ I VILLALONGA
SÍNDIC MAJOR
SINDICATURA DE COMPTES
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe 215/2022 del Compte General del'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2020   
 
5
10-2020/GODI-0017
2020/09976
29/06/2020
Rosario SÁNCHEZ I GRAU
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2019   
 
6
10-2021/GODI-0014
2021/06476
15/07/2021
Rosario SÁNCHEZ I GRAU
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2020   
 
7
10-2022/GODI-0016
2022/04828
30/05/2022
Rosario SÁNCHEZ I GRAU
PRESIDENTA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'Informe de funcionament de l'Agència Tributàriade les Illes Balears corresponent a l'any 2021   
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45616053

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201