Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Comissi�� de control sobre la radiotelevisi�� illes balears

Nombre d'expedients en curs: 5
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2021/ACOM-0017
2021/01893
19/02/2021
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Pendent adopció acord per la Comissió
Sol·licitud de compareixença de la direcció/presidència del'empresa Dalton Audiovisual Services SL    
 
2
10-2021/ACOM-0039
2021/05338
02/06/2021
Ares FERNÁNDEZ I LOMBARDO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent adopció acord per la Comissió
Informe sobre l'execució pressupostària del'exercici 2020 del'EPRTVIB.    
 
3
10-2021/RTIB-0002
2021/02741
18/03/2021
Andreu MANRESA I MONTSERRAT
DIRECTOR GENERAL DE L'ENS PÚBLIC RTIB
ENS PÚBLIC RÀDIO TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Remissió de l'informe sobre l'execució pressupostària del'exercici 2020 acreditatiu de l'adequació de la gestió del'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears alsprincipis de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària isostenibilitat financera
 
4
10-2022/RTIB-0004
2022/02779
22/03/2022
Andreu MANRESA I MONTSERRAT
DIRECTOR GENERAL DE L'ENS PÚBLIC RTIB
ENS PÚBLIC RÀDIO TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe sobre l'execució pressupostària del'exercici 2021 acreditatiu de l'adequació de la gestió del'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears alsprincipis de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària isostenibilitat financera
 
5
10-2023/RTIB-0003
2023/01388
28/02/2023
Andreu MANRESA I MONSERRAT
DIRECTOR GENERAL DE L'ENS PÚBLIC RTIB
ENS PÚBLIC RÀDIO TELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Tramesa de l'informe sobre l'execució pressupostària del'exercici 2022 acreditatiu de l'adequació de la gestió del'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears alsprincipis de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària isostenibilitat financera
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45616583

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201