AGENDA SETMANAL

del Parlament de dia 30/01/2023 a 05/02/2023, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/02/2023
08:55 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 13219/22, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 13226/22, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 146/23, RGE núm. 151/23, RGE núm. 152/23, RGE núm. 155/23, RGE núm. 159/23, RGE núm. 161/23, RGE núm. 162/23, RGE núm. 433/23, RGE núm. 434/23, RGE núm. 435/23, RGE núm. 442/23 (complementada amb l'escrit RGE núm. 448/23), RGE núm. 438/23, RGE núm. 160/23, RGE núm. 437/23, RGE núm. 145/23, RGE núm. 441/23, RGE núm. 150/23, RGE núm. 163/23. II. Interpel·lació RGE núm. 228/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Mocions:1.RGE núm. 13374/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11844/22. 2. RGE núm. 13378/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a factor d'insularitat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7134/22. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 278/23, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu, en relació amb la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. V. Si escau, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera.
DIJOUS
02/02/2023
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5477/22, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a malbaratament alimentari; b) RGE núm. 5716/22 presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a sortida del Tractat de la Carta de l'Energia.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala de les Cariàtides
 
14:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. OD: Redacció de l'informe.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
  • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7221/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures urgents per abordar l'assetjament escolar i la detecció de conductes suïcides en els menors; i RGE núm. 9708/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a educació, salut mental i emocional.
17:10 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
  • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 1/02/2023 a les 08:55h de la COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma,

Tel. 971 228 281

Fax 971 718 201

Idioma:    Nre. de visites : 43738342

Mapa Web